3 listopada 2016

Zarządzanie własnością intelektualną

W obecnych czasach  dominującą rolę  w rozwoju gospodarki odgrywa wiedza, a własność intelektualna jest często najcenniejszym elementem przedsiębiorstwa. Jednym z podstawowych działań każdej firmy powinno być efektywne zarządzanie i ochrona własnością intelektualną, która wpływa na jej konkurencyjność. Rozwój przedsiębiorstwa często oparty jest na intelektualnych zasobach, aby oferować nowoczesne i wysokiej jakości dobra i usługi oraz uzyskać dominującą pozycje rynkową.  Natomiast tylko prawnie chroniona własność zabezpiecza firmy przed utratą szeregu korzyści z posiadania własności intelektualnej.

Naszą misją jest zwiększenie świadomości przedsiębiorstw w zakresie roli i znaczenia praw własności intelektualnej w ich codziennej działalności. Pomagamy osiągnąć sukces rynkowy dzięki strategii w zakresie własności intelektualnej. Wiedza na temat roli i znaczenia praw własności intelektualnej jest szczególnie ważna , aby zaistnieć na rynku. Celem naszych działań jest uświadomienie, że potencjał intelektualny firmy stanowi realny kapitał.

Budowę strategii zarządzania własnością intelektualną rozpoczynamy od analizy stanu ochrony własności intelektualnej. Identyfikacja umożliwia nam poznanie  potencjalnych luk i zagrożeń, a także szans, ukazując ścieżkę postępowania z prawami IP poprzez pozyskiwanie, ochronę oraz postęp dobrze chronionej własności IP.

Udostępnij na:Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Pin on Pinterest0Print this pageEmail this to someone