3 listopada 2016

Zarządzanie projektem

Podstawową czynnością która ułatwi sprawne zarządzanie projektem jest zidentyfikowanie czynności, które składają się na realizacje projektu. Powinniśmy je właściwie uhierarchizować w oparciu o wzajemne powiązania i range wytyczonych zadań.

 

Zarządzanie projektem sprowadza się także do kierowania oraz organizowania realizacji poszczególnych zadań które zostały ujęte w całokształcie projektu. Pracując nad realizacją projektu, na dalszym etapie ważne jest to, aby skoncentrować się na zadaniach które są najistotniejsze i monitorować rozwój prac. Musimy pamiętać, iż jakikolwiek projekt może spełznąć na niczym, w związku z tym, ważne jest abyśmy potrafili oszacować ryzyko niepowodzenia projektu, unikać możliwości wystąpienia problemów, a także załagadzać wiążących się z problemem konsekwencji. Wiadome jest to, że podczas realizacji każdego nowego projektu będą powstawać problemy, warto starać się je przewidzieć już na początku tworzenia projektu i przezwyciężać podczas jego realizacji. Projekty opierają się z jednej strony na umiejętnym planowaniu, a z drugiej na sprawnym zarządzaniu ludźmi i ich wydajnością.

Zarządzanie projektem opiera się na ciągu kilku powiązanych ze sobą działań. Zadania powinny zostać ułożone w sposób odpowiedniej hierarchii która wynika z logicznych, a także technicznych zależności między następującymi po sobie wytyczonymi punktami projektu do zrealizowania. Ważną wskazówką do właściwego zarządzania projektu jest sposób myślenia w kategoriach włożonego wysiłku i rezultatów jakie ze sobą niesie. Wynik zakończonego działania, często stanowi punkt wyjściowy do rozpoczęcia i wykonania kolejnego kroku projektu. Projekt jest tworzony w ściśle określonych ramach czasowych. Jego czas trwania określa data rozpoczęcia oraz datą ukończenia. Sekwencja prac jakie wykonują zespoły projektowe, a także efekty jakie osiągają nie wpływają na termin w którym zakończy się projekt.. Po zakończeniu daty która została wyznaczona na ukończenie prac, projekt ostatecznie można uznać za zamknięty.

Projekt musi być sprawnie zarządzany, by tego dopełnić musimy powołać do życia Managera Projektu. Jego zadaniem jest zapewnienie możliwości działania uczestnikom grupy projektu, poprzez zagwarantowanie im odpowiednich możliwości do realizacji pracy. Manager jako pierwszy dowiaduje się i odpiera niekorzystne wpływy wynikające z czynników zewnętrznych otoczenia, równolegle pozyskiwać zasoby które w sposób znaczący przyczynią się do realizacji poszczególnych zadań, a w końcu całego projektu.