4 listopada 2016

Za pomocą własnej działalności gospodarczej

komercjalizacji samodzielnej mówimy wtedy, gdy podmiot, który prowadził i zakończył prace badawczo-rozwojowe nadal jest właścicielem wyników tych prac. Zdecydował się zrealizować komercjalizację wyłącznie na własny rachunek, za pomocą własnej działalności gospodarczej. W ten sposób, właściciel opracowanych rezultatów musi sam sfinansować komercjalizację z własnych środków bądź skorzystać z finansowania dłużnego (kredyty, pożyczki).

Ten typ rozwiązania jest optymalnym wyjściem dla podmiotów, których prace rozwojowe obejmowały tylko jeden obszar, który stanowił większość aktywności firmy.