3 listopada 2016

Wycena technologii

Istotną sprawą dla każdego przedsiębiorstwa jest ochrona prawna technologii, która zabezpiecza bieżące oraz oczekiwane przychody. Prawo do korzystania z technologii może zwiększać wartość przedsiębiorstwa lub być przedmiotem transakcji.

Pracownia Innowacji  specjalizuje się w wycenie technologii. Usługi jakie oferujemy świadczone są przez doświadczonych specjalistów finansowych oraz kompetentnych rzeczoznawców majątkowych. Wyceny opracowane są w oparciu o dokładną analizę rynku jak również  według  obowiązujących standardów. Każda wycena skupia się na określonym celu, o którym informuje zamawiający.

Nasze usługi obejmują wycenę m.in.:

 • technologie na każdym etapie rozwoju
 • patenty
 • wzory użytkowe
 • znaki towarowe (marki)
 • know-how
 • prace B+ R
 • prawa autorskie
 • licencje

W zależności od celu, rodzaju oraz przedmiotu wyceny zakres naszych prac opiera się  na metodzie:

 • kosztowej,
 • dochodowej,
 • rynkowej.

Dzięki wycenie technologii , mamy możliwość:

 • sprzedać technologię,
 • wnieść technologię aportem do innej firmy,
 • aktualizować wartość technologii,
 • udzielać licencji na technologię objętą ochroną,
 • podnosić kapitał zakładowy,
 • podejmować decyzje inwestycyjne,
 • zarządzać strategicznie wartością technologii.