3 listopada 2016

Transfer technologii

Transfer technologii w dzisiejszych czasach staje się istotnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  Jest to przenoszenie wiedzy technicznej do praktyki gospodarczej.

Procesy transferu technologii mimo zróżnicowanego charakteru są ściśle związane z biznesem i należy rozpatrywać je biorąc pod uwagę kryteria ekonomiczne.

Składa się on  z kilku etapów, które  powinny być przeanalizowane podczas przygotowywania oraz dokonywania procesu transferu technologii:

  • analiza i ocena potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa
  • proces pozyskania informacji o technologii i rynku technologii,
  • proces analizy i wyboru odpowiedniej opcji
  • proces negocjacji oraz jego wyniki
  • proces wdrożenia i absorpcji technologii

Koncentrujemy się na zagadnieniach jak eksploatacja i komercjalizacja wiedzy. Zakres naszych usług związany z transferem technologii obejmuję:

  • informację, doradztwo i szkolenia odnoszące się transferu technologii,
  • zdobywanie finansowania wspierającego transfer technologi,
  • promocję oferty badawczej, technologicznej i eksperckiej  dla przedsiębiorców i inwestorów,
  • sprzedaż i udostępnianie w innych formach praw własności intelektualnej,
  • ochronę praw własności intelektualnej.

Wdrożenie i absorpcja technologii jest istotnym etapem, ponieważ sam zakup odpowiedniej technologii nie daje gwarancji jej skutecznego wykorzystania. Samo pozyskanie technologii generuje tylko koszty, lecz dopiero je odpowiednie wykorzystanie dostarcza przychody i korzyści , które z pewnością wzmocnią pozycję firmy.