4 listopada 2016

Strategie rozwoju

Strategia jest ciągłym procesem, służącym do przygotowania oraz przeprowadzania działań które zmierzają do zrealizowania założonego celu, z uwzględnieniem istniejących warunków, określonego miejsca i czasu.

Podczas wyboru strategii musimy wziąć pod uwagę:

  • otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne firmy,
  • jakie zasoby służą do dyspozycji naszej firmy,
  • cele i działania, które ukarzą nam jaka jest wizji firmy oraz jej misja.

Strategię należy formułować biorąc pod uwagę elementy marketingowe takie jak:

  • produkt,
  • cena,
  • promocja,
  • dystrybucja,
  • komunikacja.