3 listopada 2016

Strategia komercjalizacji

Sprawna i skuteczna komercjalizacja produktu polega na udostępnieniu na rynek wyników prac badawczo-naukowych, realizowanych przez firmy, jak również przez jednostki naukowe, z korzyścią finansową dla autorów tych badań .

Pracownia Innowacji współpracuje ze specjalistami. Wspólnie sporządzamy strategię komercjalizacji z jednoczesnym maksymalizowaniem przychodów, ochroną interesów twórców i ustalenie najbardziej korzystnej formy współpracy z klientami.

Nasza usługa związana ze strategią komercjalizacji jest dedykowana firmom oraz instytucjom badawczo- naukowym.

Eksperci Pracowni Innowacji wspólnie z Klientem analizują innowacje pod kątem potencjału wdrożeniowego, skupiając się szczególnie na:

  • potencjale rynkowej innowacji,
  • statusie własności intelektualnej,
  • potencjale zespołu twórców/właściciela innowacji,
  • stanu rozwoju innowacji,
  • określenie optymalnej strategii komercjalizacji dla wynalazku.

Eksperci Pracowni Innowacji tworzą raport, przedstawiający wyniki analizy wraz z rekomendacjami dalszych kroków. Opracowana strategia komercjalizacji obejmuję konkretne propozycje dla Klienta, będącego posiadaczem badanej innowacji, stanowiące wskazówki co do wdrożenia lub oczekiwane zwroty, jakich można oczekiwać z komercjalizacji. Przyspieszamy proces wprowadzania planu komercjalizacji na rynek oraz pomagamy znaleźć potencjalnych kontrahentów.