3 listopada 2016

Sporządzanie opinii o innowacyjności

Pracownia Innowacji jest instytucją uprawnioną do sporządzenia opinii o innowacyjności. Oferujemy Państwu usługę związaną z wystawianiem i wydawaniem dokumentu, który będzie adekwatną opinią na temat konkretnej technologii, którą Państwo wdrożyli lub zamierzają wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie. Wspólnie z ekspertami opracowujemy opinie zawierającą precyzyjną charakterystykę danej technologii. Rezultatem naszej pracy jest rzetelna i specjalistyczna opinia będąca potwierdzeniem, że proces lub produkt opiera się na zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych.