4 listopada 2016

Plan Rozwoju Eksportu

Plan rozwoju eksportu PRE jest planem działań marketingowych wprowadzanych na rynek produktów. Wymusza aby w trakcie planowania działań były one logicznym zestawieniem pomysłów, faktów oraz wniosków, dzięki temu stają się przejrzyste i łatwiejsze do przyswojenia dla czytelnika.

Struktura PRE powinna być tworzona na podstawie struktur planów marketingowych.

Struktura planu – przykład

Spis treści
Wstęp
Streszczenie (wraz z krótkim uzasadnieniem)
ANALIZA SYTUACJI, A W TYM:

  • założenia
  • przegląd strategicznych rynków
  • przegląd własnego produktu
  • przegląd produktów konkurencji
  • przegląd kluczowych obszarów sprzedaży

CELE MARKETINGOWE
OPIS STRATEGII
REKOMENDACJA
PLANOWANY BUDŻET
HARMONOGRAM