14 października 2016

Partnerzy

Logo TWIPTWIP (Towarzystwo Wiedzy i Przedsiebiorczości)

Strona WWW

Łączymy środowisko biznesowe i naukowe we wspólnych działaniach. Umożliwiamy studentom, uczniom i pracownikom naukowym i dydaktycznym rozwój w programach współpracy biznesowej i wymiany międzynarodowej. W ramach tych działań prowadzimy programy wymianowe „Take Your Chance” oraz Europejski Wolontariat. Łącząc potrzeby biznesu i środowiska naukowego, realizujemy program „Magister Od Zaraz” oraz „Program Menedżerski” w ramach biznesowej jednostki – Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.


logo-gavis

GAVIS sp. z o.o.

Strona WWW

GAVIS sp. z o.o. działa w charakterze Ośrodka Badawczo Rozwojowego od 2007 roku. Głównymi odbiorcami usług firmy są instytucje społeczne, przedsiębiorstwa produkcyjne oraz mikroprzedsiębiorstwa o charakterze usługowym.


ITC sp. z o.o. (InnoTech Centre)

Strona WWW

InnoTech Centre jest firmą, która koncentruję się i kładzie nacisk na rozwój i innowację.Misją  programu jest wsparcie nauki i przedsiębiorstw w zakresie innowacyjnych projektów z różnych dziedzin nauki i branż. Oferta skierowana jest w szczególności  do podmiotów rozpoczynających działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.


logo-aola-kopia-1-300x205Akademia Sztuki Życia

Strona WWW

Misją Akademii Sztuki Życia jest wspieranie inicjatyw kulturowych.Organizacja propaguje zdrowy styl życia oraz działalność artystyczną. Skierowana jest do wszystkich ludzi niezależnie od wieku, pozycji, stopnia wykształcenia.


KIRG Krajowy Instytut rozwoju Gospodarki

Strona WWW

Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarczego specjalizuje się w badaniach nad procesami i tendencjami rozwojowymi w gospodarce polskiej. Jest organizacją badawczo-dydaktyczną nastawioną na postęp gospodarki polskiej, również jej konkurencyjności , innowacyjności i produktywności.


logo-cwCentrum Wdrożeń

Strona WWW

Centrum Wdrożeń jest wszechstronną organizacją, która łączy naukę z biznesem. Proponuje szeroki zakres usług szkoleniowych, doradczych skierowany do osób, które pragną poszerzać swoją wiedzę oraz udoskonalać swoje umiejętności. Centrum pokazuję jak maksymalnie wykorzystać swoje zasoby, aby osiągnąć sukces.


EUCEO Europejskie Centrum Energii Odnawialnej

Kluczowym celem Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej jest wsparcie instytucji i organizacji w kształtowaniu odpowiednich strategii, planów energetycznych i tworzeniu polityki energetycznej zgodnej z ideą ekorozwoju oraz  popieranie działań zmierzających do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.