Ochrona i udostępnianie informacji

Osoby pełniące funkcje oraz organy władzy publicznej zobowiązane są do udostępnienia informacji prawnych i osobowych o prowadzonej działalności.

Wyznaczyć katalog danych osobowych, które składają się na prywatność osoby fizycznej jest trudno, dlatego od okoliczności konkretnego przypadku będzie zależało pierwotne ustalenie które elementy podlegają ochronie i na jakiej postawie.