4 listopada 2016

Komercjalizacja wyników prac badawczych

Zagadnienie dotyczące komercjalizacji wyników prac badawczych nabiera coraz większego znaczenia.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzą podmioty publiczne, a także podmioty z sektora prywatnego.

Rezultaty prac badawczo-rozwojowych można podzielić w następujący sposób:

  • utwory w rozumieniu prawa autorskiego,
  • wynalazki,
  • wzory przemysłowe,
  • wzory użytkowe.

Podmioty które zakończyły już etap prac badawczo- naukowych, są chętne na skorzystanie z możliwości komercjalizacji wyników mogą to uczynić poprzez:

  • poprzez udostępnienie swoich wyników podmiotom trzecim (komercjalizacja bezpośrednia),
  • stworzenie osobnego podmiotu (spółki osobowej lub kapitałowej) odpowiedzialnego za przeprowadzenie komercjalizacji (komercjalizacja pośrednia),
  • komercjalizacja w ramach podmiotu, który badania przeprowadził (komercjalizacja samodzielna).