Innowacje Społeczne

Innowacje społeczne są nowym rozwiązaniem na występujące w społeczeństwie problemy. Innowacje działają w sposób bardziej efektywny, skuteczny, zrównoważony. Wartość którą tworzą działania innowacji społecznej oddziałuje w większym stopniu na społeczeństwo, a nie na małą rzesze osób prywatnych.

Innowacje społeczne można określić jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usługi i modeli) w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa oraz tworzenia nowych relacji społecznych czy współpracy. Ukazuje nowy sposób działania w odpowiedzi na naciski oraz potrzeby społeczne, które wpływają na proces interakcji społecznych. Ma to na celu poprawienie standardu życia społecznego. Nie tylko wpływają na ogół społeczeństwa, ale także zwiększają chęci i budują zdolności indywidualnych osób do działania. Opierają się na pomysłowości obywateli którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu, organizacjach, lokalnych społecznościach, władzach publicznych i sektorze prywatnym które chcą coś stworzyć dla innych w swoim najbliższym otoczeniu. 

Stają się okazją do stworzenia czegoś ważnego, zarówno dla sektora publicznego jak i dla sektora prywatnego. Dzięki innowacjom produkty i usługi są w stanie lepiej spełniać indywidualne, ale także zbiorowe aspiracje społeczeństwa.