Innowacje społeczne – jakie problemy jest w stanie rozwiązać?

Innowacje społeczne są w stanie przyczynić się do znalezienia odpowiedzi w jaki sposób odnieść się i rozwiązać problem który występuje w społeczeństwie. W nowoczesnej Europie występuje spora ilość problemów z którym stykają się społeczności. Na wschodzie Europy panuje to głód i niedożywienie, zaś na zachodzie żywność marnuje się a społeczeństwo walczy z chorobami związanymi z problemem sporej nadwagi. Innowacyjne firmy i instytucje starają się znaleźć rozwiązanie dotyczące tych problemów, bądź w jak największym stopniu zminimalizować ich skutki.

Problemy społeczne które potrzebują innowacyjnych rozwiązań to:

  • Bezrobocie

Bezrobocie jest jednym z największych problemów społecznych w Europie a zwłaszcza w Polsce. Kraje z wysoką stopą bezrobocia, posiadają społeczeństwo które jest zdolne do pracy lecz nie podejmuje pracy. Spowodowane jest to głównie brakiem miejsc pracy, niedopasowane kwalifikacje osób bezrobotnych do aktualnych ofert pracy, brak woli do podjęcia pracy, ograniczenia fizyczne i/lub psychiczne w podjęciu pracy, sytuacja rodzinna wymuszająca zaopiekowanie się dzieckiem lub osobą starszą, przez co osoba nie jest zdolna do podjęcia pracy.  Innowacyjnym rozwiązaniem jest stworzenie przedsiębiorstw społecznych, dzięki którym zatrudnienie znajdą osoby w największym stopniu oddalone od rynku pracy.

  • Wykluczenie osób niepełnosprawnych z uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym

Niepełnosprawność w coraz mniejszym stopniu jest problemem. Problem występuje w braku możliwości zaistnienia osób niepełnosprawnych w większej części życia społecznego i zawodowego. Powodem tego są zarówno trudności techniczne, w sposobie poruszania się jak i mentalne w społeczeństwie. Innowacyjne rozwiązania wychodzą z pomocą w zaadaptowaniu sprzętów codziennego użytku dla osób które potrzebują dostosowanego indywidualnego sprzętu aby móc funkcjonować w społeczeństwie. Rozwiązaniami innowacyjnymi są rozmaite urządzenia i technologie które pomagają osobą ze zmniejszoną sprawnością ruchową. Ważne są również dostosowania w architekturze miejskiej oraz infrastrukturze czy organizowanie kampanii i akcji społecznych które przełamują bariery mentalne społeczeństwa ale również samych osób niepełnosprawnych.

  • Choroby cywilizacyjne

Zmiany cywilizacyjne sprawiają, że powstają coraz bardziej rozwinięte metody leczenia, jednak coraz większa część ludności zaczyna cierpieć na tak zwane choroby cywilizacyjne jak cukrzyca, nadciśnienie, nowotwory. Jednym z głównych powodów przyczyniających się do tych chorób to siedzący tryb życia, zarówno w pracy jak i w domu, zmniejszenie aktywności fizycznej, dieta która bogata jest w produkty z dużą zawartością tłuszczu, cukrów, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, a także stres. Do pośrednich przyczyny możemy zaliczyć stosowanie technologi która służy do przetwarzania żywności oraz korzystanie z ułatwień, które nie zmuszają nas do wielkiego wysiłku fizycznego (tj. jazda samochodem, autobusem, wyręczanie się robotami które pomagają np. w odkurzeniu mieszkania, powoduje to ograniczenie wysiłku fizycznego). Sposobem na zmniejszenie problemu chorób jest promowanie zdrowego stylu życia, nauka od najmłodszych lat zdrowych nawyków żywieniowych.