3 listopada 2016

Finansowanie

Potrzebujesz wsparcia na rozwój swojej działalności? Zapraszamy do współpracy !

Pracownia Innowacji specjalizuję się w zakresie pisania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych. Jesteśmy specjalistami w pozyskiwaniu środków unijnych, gdyż kładziemy nacisk na rozwój biznesu, technologii, produktów, projektów wdrożeniowych oraz badania naukowe. Do współpracy zapraszamy każdą instytucję, firmę, która potrzebuję wsparcia w tym zakresie. Dzięki doświadczeniu przygotowujemy również projekty szkoleniowe.

Wspieramy osoby, które chcą pozyskać finansowanie jak i również te , które wiedzą do jakich programów chcą dołączyć. Oferujemy wsparcie szkoleniowe, konsultacyjne oraz doradcze. Zakres naszej usługi podlega indywidualnym ustaleniom z Klientem zgodnie z jego oczekiwaniami.

Oferujemy również usługi związane z monitoringiem projektów unijnych. Rozliczanie projektu, który otrzymał dofinansowanie unijne to proces niezwykle trudny i skomplikowany. Świadczymy pomoc w zakresie raportowania wykonywanych zadań i postępowania zgodnie z zasadami finansowymi Komisji Europejskiej. Wynikiem przeprowadzanego monitoringu jest analiza i rekomendacje ekspertów dla kierownika projektu. Dzięki naszej pomocy unikniesz nieprawidłowości w trakcie kontroli oraz konsekwencji finansowych.