4 listopada 2016

Dostęp do infrastruktury i wsparcia partnerskich parków

Na początku działalności warto mieć za sobą wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości. Zazwyczaj znajdują się przy uczelniach, ich zadaniem jest  wzmocnienie środowiska naukowego i akademickiego do zaangażowania się w działalność gospodarczą, kadra pracująca w inkubatorach przedsiębiorczości może dostarczyć wiedzy dotyczącej ważnych instrumentów organizacyjnych, aspektów formalno-prawnych i finansowych.

Korzystając z inkubatorów dostajemy pakiet świadczeń i usług które ułatwią tworzenie w regionie nowych firm, które opierają swój rozwój na zasobach wiedzy, innowacyjnych technologiach, współpracy z sektorem Badawczo Rozwojowym. Będąc członkiem Inkubatora można liczyć na otrzymanie wsparcia w najtrudniejszych dla początkującego przedsiębiorcy, pierwszych etapach działalności. Na początku działalności ważne jest nie tylko wsparcie finansowe, ale również wszelaka pomoc dotycząca know-how, metodami zarządzania, obsługi prawnej, dostępu do infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz szkoleniowej. Ważnością tego wsparcia jest to aby rozwój start-up’ów był trwały rozwój, i opierał się na realizacji innowacyjnych projektów.

Wsparcie obejmować będzie ustalenie preferencyjnych stawek czynszu, zapewnienia dostęp do infrastruktury badawczej oraz dostępu do sieci biznesowych, ułatwienie i pośredniczenie w kontaktach ze środowiskiem naukowym, a także doradztwo z dziedzin finansów, prawa, organizacji przedsiębiorstwa czy też technologi.