3 listopada 2016

Diagnoza potencjału i potrzeb

Diagnoza potencjału i potrzeb jest  to zbiór obiektywnych informacji na temat stanu firmy. To właśnie dzięki niej gromadzimy, uzupełniamy i pogłębiamy wiedzę.

Przedmiotem naszych działań jest zbadanie i identyfikacja potrzeb i potencjału innowacyjnego, w tym określenie wyzwań i uwarunkowań, opracowanie syntezy diagnozy wraz z proponowanymi celami i kierunkami potencjalnego wsparcia. Przygotowywana diagnoza opiera się o  opracowania eksperckie, analizę i badania. Kluczowym elementem diagnozy jest  identyfikacja głównych barier i problemów w systemie tworzenia bądź wdrażania innowacji. Diagnoza koncentruje się na świadomie wyselekcjonowanych zagadnieniach i jest spójna z wynikami prac analityczno- badawczymi. Opracowana synteza wskazuje zarówno mocne jak i słabe strony.

Zakres naszych czynności obejmuję:

 • opis badanego terytorium,
 • wskazywanie potrzeb,
 • wskazywanie problemów, którym należy wyjść naprzeciw,
 • określenie obszarów z potencjałem rozwoju.

Warto przeprowadzać  diagnozę potencjału i potrzeb, gdyż dzięki niej:

 • dostrzegamy bariery,
 • oszczędzamy czas i zasoby,
 • pozyskujemy sojuszników,
 • unikamy błędów,
 • pomaga w pozyskiwania środków, grantów,
 • inspiruje, dostarcza pomysłów do działania,
 • uwiarygodnia nasze działania.

.