Innowacje społeczne – jakie problemy jest w stanie rozwiązać?

Innowacje społeczne są w stanie przyczynić się do znalezienia odpowiedzi w jaki sposób odnieść się i rozwiązać problem który występuje w społeczeństwie. W nowoczesnej Europie występuje spora ilość problemów z którym stykają się społeczności. Na wschodzie Europy panuje to głód i niedożywienie, zaś na zachodzie żywność marnuje się a społeczeństwo walczy z chorobami związanymi z problemem sporej Read more about Innowacje społeczne – jakie problemy jest w stanie rozwiązać?[…]

Innowacje Społeczne

Innowacje społeczne są nowym rozwiązaniem na występujące w społeczeństwie problemy. Innowacje działają w sposób bardziej efektywny, skuteczny, zrównoważony. Wartość którą tworzą działania innowacji społecznej oddziałuje w większym stopniu na społeczeństwo, a nie na małą rzesze osób prywatnych. Innowacje społeczne można określić jako rozwój i wdrażanie nowych pomysłów (produktów, usługi i modeli) w celu zaspokojenia potrzeb Read more about Innowacje Społeczne[…]

Ochrona i udostępnianie informacji

Osoby pełniące funkcje oraz organy władzy publicznej zobowiązane są do udostępnienia informacji prawnych i osobowych o prowadzonej działalności. Wyznaczyć katalog danych osobowych, które składają się na prywatność osoby fizycznej jest trudno, dlatego od okoliczności konkretnego przypadku będzie zależało pierwotne ustalenie które elementy podlegają ochronie i na jakiej postawie.