4 listopada 2016

Analiza rynku

Analiza rynku pozwala na ocenienie atrakcyjności rynku oraz dostrzeżenie możliwości a także zagrożeń w odniesieniu do silnych i słabych stron analizowanej firmy. Eksperci zajmujący się zarządzaniem oraz marketingiem określili następujące elementy analizy rynku:

  • wielkość rynku – zarówno w obecnym okresie jak i w przyszłości,
  • tempo rozwoju rynku,
  • rentowność rynku,
  • ustalenie struktury kosztów branży,
  • określenie kanałów dystrybucji,
  • dostrzeżenie trendów występujących na rynku,
  • określenie kluczowych czynników sukcesu.